„Dobre praktyki”

Zapraszamy do dzielenia się dobrymi praktykami za pośrednictwem prowadzonej przez naszą bibliotekę strony Pszczyńskie Powiatowe Centrum Informacji Pedagogicznej (PCIP), która jest tworzona dla – i przez – pszczyńskich nauczycieli.

Aktualnie ukazały się tam dwa nowe wpisy dedykowane nauczycielom plastyki, a także innym, zainteresowanym rysunkiem osobom.