Archiwum kategorii: szkolenia

IX Konferencja Regionalna

W imieniu organizatorów zapraszamy Państwa do udziału w 9. edycji Konferencji Regionalnej pt. Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł – w tym roku poświęconej 100-leciu Powstań Śląskich.

Konferencja adresowana jest do szerokiego grona nauczycieli wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów nauczania, bibliotekarzy, regionalistów i wszystkich zainteresowanych.

Termin: 19 września 2019 r. (czwartek) w godz. od 13.00 do 16.00

Miejsce: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – Kopalnia Guido, Łaźnia Łańcuszkowa, Zabrze, ul. Wolności 408

Szczegółowe informacje i zapisy na: https://www.metis.pl/korzenie2019

Spotkanie Sieci bibliotekarzy

Dnia 13 maja br. w ramach Tygodnia Bibliotek odbyło się kolejne spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy miasta i powiatu pszczyńskiego, tym razem temat szkolenia dotyczył bardzo popularnego w ostatnim czasie narzędzia – Canva – do
tworzenia różnego rodzaju grafik: „Canva – łatwy sposób na ciekawy plakat”.

Szkolenia „Metis”

Przypominamy, iż najbliższe szkolenia prowadzone przez
konsultantów ROM-E „Metis” w Katowicach odbędą się w czytelni naszej biblioteki w następujących terminach:
23.05.2019 r. (czwartek) godz. 15.00: A. Dzięgiel: Jak rozwijać kompetencje kluczowe uczniów?
29.05.2019 r. (środa) godz. 15.00: S. Koczy: Komputer, Internet, dziecko: szanse i zagrożenia świata wirtualnego.

bezpłatne zajęcia językowe dla osób pracujących

Firma Code Training Sp. z o.o. będzie organizować w naszej bibliotece szkolenia językowe finansowane ze środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość podniesienia kompetencji językowych na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym. Szkolenia są bezpłatne, dodatkowo każdy uczestnik otrzyma skrypty i certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje. Grupa docelowa projektu to osoby pracujące, po 25 roku życia z województwa śląskiego, należące do grup defaworyzowanych, w tym m. in.:

  • osoby po 50 roku życia,
  • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka),
  • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie),
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby mieszkające na terenach wiejskich.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji kluczowych osób pracujących.
W projekcie nie mogą brać udziału właściciele przedsiębiorstw pełniący funkcje kierownicze, wspólnicy, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
Zakres szkoleń w projekcie: szkolenia językowe (angielski, niemiecki, francuski – różne poziomy) w wymiarze 120h/grupę (grupy 12-osobowe), zakończony egzaminem TELC lub innym równoważnym.

W sprawie zapisów:
Krzysztof Słobodzian, Biuro Rekrutacji
tel. 697 469 581