Archiwum kategorii: Ogłoszenia

Aktualne zasady korzystania z biblioteki

Informujemy, że od 5 października wprowadzone zostały nowe zasady korzystania z biblioteki:

 • Czytelnicy zobowiązani są do noszenia na terenie biblioteki własnych maseczek i do dezynfekcji rąk przed wejściem do wypożyczalni i czytelni.
 • Na terenie Wypożyczalni jednorazowo może przebywać maksymalnie 2 Czytelników z zachowaniem dwumetrowego odstępu. Przy ladzie może znajdować się tylko 1 Czytelnik.
 • Na terenie Czytelni jednorazowo może przebywać maksymalnie 2 Czytelników.
 • Prosimy, aby Czytelnicy zamawiali książki zdalnie przez katalog komputerowy.
 • Czytelnicy mogą mailowo lub telefonicznie zamawiać kserokopie i skany artykułów z czasopism i wybranych fragmentów książek.
 • Z Czytelni i pracowni komputerowej mogą korzystać wyłącznie osoby zapisane do PBW im. J. Lompy w Katowicach Filii w Pszczynie po okazaniu własnej, ważnej karty bibliotecznej.

Szczegółowe zasady można znaleźć tutaj.

5 października – Otwarcie czytelni

Informujemy, że od dnia 5 października 2020 r. wznawiamy możliwość korzystania z czytelni. Czytelnia będzie otwarta na nowych zasadach:

 1. Z czytelni mogą korzystać wyłącznie osoby zapisane do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Pszczynie.
 2. Osoby przebywające w czytelni zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa za pomocą własnych maseczek oraz do dezynfekcji rąk przed wejściem do czytelni.
 3. Na terenie czytelni jednorazowo może przebywać maksymalnie 2 Czytelników, przy ladzie może znajdować się tylko 1 Czytelnik.
 4. W czytelni można zajmować wyłącznie wyznaczone miejsca, wskazane przez dyżurującego bibliotekarza. Każdorazowo dokonywana jest dezynfekcja stanowiska, przy którym pracował Czytelnik.
 5. Zwroty będą poddawane 3-dniowej kwarantannie. Czytelnik ma możliwość odłożenia udostępnionych materiałów bibliotecznych, z których korzystał, bez konieczności poddania ich kwarantannie, na kolejny dzień.
 6. Na terenie biblioteki można korzystać z wyznaczonych stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, katalogu online oraz IBUK Libra. Ze stanowiska komputerowego można korzystać maksymalnie przez 1 godzinę.
 7. W czytelni można zamówić kserokopie wybranych artykułów z czasopism i fragmentów książek. Kserokopie należy odebrać w wyznaczonym terminie. Koszty wykonanej usługi kserograficznej pokrywa Czytelnik zgodnie z cennikiem zawartym w Załączniku nr 1 do Regulaminu korzystania z PBW w Katowicach.
 8. Istnieje możliwość mailowego zamawiania skanów artykułów z czasopism i wybranych fragmentów książek. Jednorazowo można złożyć zamówienie na maksymalnie 40 stron skanów.

Więcej informacji

Ogłoszenie

Szanowni Czytelnicy,
informujemy, że w dniu 14 września 2020 roku (poniedziałek)
biblioteka nie będzie udostępniała zbiorów z powodu zebrania Rady Pedagogicznej PBW w Katowicach.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie

Szanowni Czytelnicy,
informujemy, że w dniu 31 sierpnia 2020 roku (poniedziałek)
biblioteka nie będzie udostępniała zbiorów z powodu zebrania Rady Pedagogicznej PBW w Katowicach.

Za utrudnienia przepraszamy.