Archiwum kategorii: Polecamy

Czytam dobrze – czytam chętnie

W roku szkolnym 2019/2020 nasza biblioteka prowadzi akcję czytelniczą „Czytam dobrze – czytam chętnie”. Akcja ma na celu promocję literatury uwzględniającej potrzeby dzieci z problemami
w czytaniu wynikającymi z dysleksji lub związanymi z zaburzeniami logopedycznymi.

Akcję rozpoczęliśmy przygotowując zestawienie bibliograficzne książek dotyczących dysleksji. Można w nim znaleźć pozycje teoretyczne (całe książki i ich fragmenty) oraz ćwiczenia praktyczne dla dyslektyków i dzieci zagrożonych dysleksją.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanym wykazem literatury, który można znaleźć w zakładce Zestawienia bibliograficzne.

Książki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Zachęcamy do zapoznania się z wykazami książek zakupionymi przez naszą bibliotekę z środków pozyskanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W ramach otrzymanych środków zakupiono literaturę dla dzieci, młodzieży (w tym wybrane lektury) i dorosłych oraz publikacje
z dziedziny pedagogiki, psychologii i wychowania.

Moje bezpieczne(?) dziecko

W imieniu Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie zachęcamy
nauczycieli i wychowawców do udziału w konferencji organizowanej w ramach kampanii „Moje bezpieczne(?) dziecko”.

Konferencja odbędzie się 12 maja 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowicach. Zapisy już się rozpoczęły.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ROM-E „Metis”: link