Archiwum kategorii: Polecamy

Otwarte zasoby edukacyjne

Przypominamy, że w zasobach Internetu można znaleźć legalne publikacje, również z zakresu pedagogiki, np.:

Polecamy nasze zbiory

Polecamy nowości…
Zdzisław Nieckarz, Sylwia Celińska-Nieckarz, Dorota Godlewska-Werner: Psychologia coachingu biznesowego, Harmonia Universalis, 2014

W książce proponuje się model coachingu biznesowego, którego celem jest połączenie trzech istotnych elementów procesu: klienta, organizacji i coacha. Publikacja kładzie nacisk na fakt, iż coaching biznesowy jest procesem nieliniowym, zależnym od wielu różnorodnych czynników, jednak ukierunkowanym na osiągnięcie jednego uniwersalnego celu – poprawy efektywności funkcjonowania.

Bill Rogers: Jak radzić sobie ze stresem : wskazówki dla nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014

Książka opisuje codzienną, stresującą rzeczywistość zawodu nauczyciela na podstawie doświadczeń z pracy w trudnych szkołach w Australii i Wielkiej Brytanii. Podaje sprawdzone metody wychowawcze.