COVID-19: zasady korzystania z biblioteki

ZASADY KORZYSTANIA 
z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Pszczynie – od 1 września 2021 r.

1.Zbiory udostępniane są w Wypożyczalni i Czytelni w godzinach:
Poniedziałek: 800-1800
Wtorek, czwartek, piątek: 800-1700
Środa: 800-1500
Sobota: 900-1400

2. Na terenie biblioteki Czytelnicy zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczek oraz do dezynfekcji rąk przed wejściem do Wypożyczalni i Czytelni.
3. W Wypożyczalni Czytelnicy mogą korzystać ze stanowiska komputerowego z dostępem do katalogu online. Katalogi kartkowe księgozbioru pozostają niedostępne.
4. Na terenie biblioteki jednorazowo może przebywać maksymalnie 5 Czytelników (Wypożyczalnia – 2 osoby, Czytelnia – 2 osoby, hol biblioteki – 1 osoba). Przy ladzie może znajdować się tylko 1 Czytelnik.
5. W Wypożyczalni Czytelnik zobowiązany jest do okazania ważnej karty bibliotecznej. Czytelnicy bez kart bibliotecznych nie będą obsługiwani.
6. Z Czytelni i stanowiska komputerowego mogą korzystać wyłącznie osoby zapisane do PBW w Katowicach Filii w Pszczynie po okazaniu własnej, ważnej karty bibliotecznej.
7. Na terenie Czytelni jednorazowo może przebywać maksymalnie 2 Czytelników.
8. Ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu i katalogu online można korzystać maksymalnie przez 1 godzinę.
9. W Czytelni można zajmować wyłącznie wyznaczone miejsca, wskazane przez dyżurującego pracownika. Każdorazowo po zakończeniu pracy przez Czytelnika stanowisko jest dezynfekowane.
10. Zwroty materiałów bibliotecznych będą poddawane 3-dniowej kwarantannie. Czytelnik ma możliwość odłożenia udostępnionych materiałów bibliotecznych, z których korzystał, bez konieczności poddania ich kwarantannie, na kolejny dzień.
11. W Wypożyczalni można zamówić kserokopie wybranych artykułów z czasopism i fragmentów książek. Kserokopie należy odebrać w wyznaczonym terminie. Koszty wykonanej usługi kserograficznej pokrywa Czytelnik, zgodnie z cennikiem zawartym w Załączniku nr 1 do Regulaminu korzystania z PBW w Katowicach.
12. Istnieje możliwość mailowego zamawiania skanów artykułów z czasopism i wybranych fragmentów książek. Jednorazowo można złożyć zamówienie na maksymalnie 40 stron skanów. Zamówienia należy składać na adres: pszczyna@pbw.katowice.pl.
13. Materiały są kserowane i skanowane zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.). Zamówione materiały mogą być wykorzystywane tylko w celach niekomercyjnych, wyłącznie do użytku osobistego.
14. Zeskanowane materiały w formacie pdf są przesyłane na podany przez zamawiającego adres e-mail. Nie ma możliwości nagrania zeskanowanych materiałów na nośniki danych. Czas realizacji zamówienia na skanowane materiały wynosi do 2 dni roboczych – w zależności od ilości zamówień. Każdorazowo o możliwości i czasie realizacji zamówienia decyduje pracownik biblioteki.
15. Z usług mailowego zamawiania skanów oraz kserokopii mogą również korzystać osoby niezapisane do biblioteki.
16. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju, powyższe zasady mogą ulec zmianie.

Zasady korzystania z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Pszczynie od 1 września 2021 r.

Aby korzystać ze strony zaakceptuj cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close