Dobre praktyki na stronie pcip

Zachęcamy do zapoznania się z „Planem pracy świetlicy szkolnej”
zamieszczonym w zakładce Dobre praktyki na stronie Powiatowego Centrum Informacji Pedagogicznej.
Zapraszamy do współpracy wszystkich nauczycieli z powiatu
pszczyńskiego!