Konferencja dla nauczycieli WDŻ

Zapraszamy nauczycieli wychowania do życia w rodzinie na wszystkich etapach nauczania do wzięcia udziału w konferencji
„Wychowanie do życia w rodzinie w nowej podstawie programowej”.
Konferencja odbędzie się w naszej bibliotece we wtorek,
24 października 2017 r.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na plakacie.