Centrum Informacji Pedagogicznej w Pszczynie

Zapraszamy na niedawno utworzoną stronę internetową Pszczyńskie Powiatowe Centrum Informacji Pedagogicznej.

Strona została założona w celu integracji działań środowiska oświatowego i instytucji pracujących na rzecz edukacji wokół złożonych zadań edukacyjnych we współczesnej rzeczywistości. Stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez nauczycieli oczekujących forum wymiany informacji. Jest otwartą przestrzenią wymiany doświadczeń i informacji pedagogicznej dla pracowników oświaty naszej lokalnej społeczności.

Adres strony: http://pcip.weebly.com

Ocenianie w szkole – seminarium

Szanowni dyrektorzy szkół i nauczyciele!
Zapraszamy na bezpłatne seminarium „Ocenianie w szkole – jak wprowadzać zmiany”, które nasza biblioteka organizuje we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym „Metis”.
Seminarium odbędzie się  1 marca br. w auli Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 (nad naszą biblioteką).
Formularz zgłoszenia oraz program znajdą Państwo na stronie ROM-E „Metis”.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Pszczynie