Po spotkaniu sieci bibliotekarek szkolnych

We wtorek 29 października w czytelni naszej biblioteki odbyło się spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia bibliotekarzy szkolnych. Tym razem było ono poświęcone stosowaniu metod grywalizacji
w pracy z uczniami.

W trakcie spotkania pani Elżbieta Konieczny z SP w Rudołtowicach przedstawiła prezentację ABC szkolnej gamifikacji, dzieląc się z uczestniczkami spotkania własnymi doświadczeniami w tworzeniu gier rozwijających wiedzę i umiejętności uczniów.
Następnie uczestniczki wzięły udział w krótkiej grze przygotowanej przez panią Danutę Mikę z PBW w Pszczynie. Gra została skonstruowana w taki sposób, by przy okazji udziału można było zapoznać się z różnorodnymi informacjami na temat grywalizacji.