Polecamy cykl samokształceniowy

Czas zdalnej edukacji inspiruje nas wszystkich do poszukiwania różnych form kontaktów, które umożliwią optymalne wsparcie dla naszych placówek. W odpowiedzi na tę potrzebę Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przygotowała materiały samokształceniowe dla nauczycieli i uczniów.
Zapraszamy do skorzystania z nich za pośrednictwem prowadzonej przez naszą bibliotekę strony Pszczyńskie Powiatowe Centrum Informacji Pedagogicznej (PCIP). Materiały można znaleźć w zakładce Wspomaganie pod hasłem Samokształcenie.

Jednocześnie zapraszamy do dzielenia się własnymi przykładami  dobrych praktyk w pracy zdalnej z uczniami. Inspiracje przesłane na pocztę elektroniczną biblioteki (pszczyna@pbw.katowice.pl) zostaną zamieszczone na stronie PCIP.