Pracownia Komputerowa

Od 2006 r. w bibliotece działa Pracownia komputerowa (wcześniej pod nazwą Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej).
Do dyspozycji użytkowników są trzy stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do Internetu, możliwością przeglądania katalogu OPAC PBW w Katowicach Filii w Pszczynie oraz innych bibliotek, skorzystania m.in. z oprogramowania biurowego oraz drukowania i skanowania materiałów.
Korzystanie ze stanowiska komputerowego w pracowni jest bezpłatne. Użytkownik ponosi jedynie koszty dokonywanego na jego życzenie drukowania i skanowania materiałów.
Warunkiem korzystania ze stanowiska komputerowego w pracowni komputerowej jest wpisanie się Użytkownika do Rejestru korzystania ze stanowisk komputerowych.

Cennik
Wydruk: 20 gr za stronę A4
Skanowanie: 15 gr za stronę A4