Quiz na Międzynarodowy Dzień Roweru

Zachęcamy do rozwiązania krótkiego quizu i sprawdzenie znajomości naszych zbiorów literatury dziecięcej.