Rok 2020

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat osób
i zagadnień, którym poświęcony jest rok 2020.

 • Rok Świętego Jana Pawła II
  (uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II, M.P. z 2019 r. poz. 614).
  Zestawienie bibliograficzne
 • Rok Leopolda Tyrmanda
  (uchwała Sejmu RP z 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Leopolda Tyrmanda, M.P. z 2019 r. poz. 422);
 • Rok Romana Ingardena
  (uchwała Sejmu RP z 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Romana Ingardena, M.P. z 2019 r. poz. 591)
 • Rok Hetmana Stanisława Żółkiewskiego
  (uchwała Sejmu RP z 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, M.P. z 2019 r. poz. 602)
 • Rok Bitwy Warszawskiej
  (uchwała Sejmu RP z 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej, M.P. z 2019 r. poz. 604).
 • Rok o. Józefa Marii Bocheńskiego
  (Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Ojca Józefa Marii Bocheńskiego, M.P. 2019 poz. 1034).
 • Rok Prymasa Stefana Wyszyńskiego
  (Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego ogłoszenia roku 2020 Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, nr VI/17/2/2020).
  Zestawienie bibliograficzne
 • Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin (ONZ)
  Głównym celem IYPH 2020 jest podniesienie świadomości ludzi na całym świecie na temat tego, w jaki sposób ochrona zdrowia roślin może przyczynić się do wyeliminowania głodu, zmniejszenia ubóstwa, ochrony środowiska i pobudzenia rozwoju gospodarczego.