Śledztwo katyńskie – warsztaty dla uczniów

W związku ze zbliżającą się 80. rocznicą Zbrodni Katyńskiej, nasza biblioteka zaprasza nauczycieli wraz z uczniami na warsztaty edukacyjne,  które odbywają się w naszej placówce.

„Śledztwo katyńskie” to nowoczesny warsztat edukacyjny przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej, pozwalający włączyć jego uczestników w detektywistyczne dochodzenie, którego celem jest ustalenie tożsamości ofiar Zbrodni Katyńskiej. Kluczowym elementem warsztatów są przedmioty wydobyte z dołów śmierci, których oryginały znajdują się w zbiorach Muzeum Katyńskiego. Przedmioty te są niemymi świadkami ludobójstwa popełnionego przez Związek Sowiecki na polskich obywatelach. „Śledztwo katyńskie” rozwija umiejętności analizy historycznej, kojarzenia faktów, stawiania hipotez i wyciągania wniosków. Może być uzupełnieniem wiedzy szkolnej uzyskanej na temat zbrodni katyńskiej. Równocześnie jednak „Śledztwo katyńskie” może skłonić nieobeznanych z tematyką uczniów, aby bliżej zainteresowali się historią ojczystą. Warsztaty są przeznaczone dla uczniów w wieku od 12 lat.