Szkolenia z ROM-E „Metis”

Wykaz szkoleń prowadzonych we współpracy z ROM-E „Metis” w Katowicach – II półrocze roku szkolnego 2020/2021. Linki do zapisu będą zamieszczone sukcesywnie na naszej stronie internetowej
w zakładce: Szkolenia dla nauczycieli. Zapraszamy!