Oferta

Biblioteka oferuje usługi w zakresie:
• prowadzenia lekcji bibliotecznych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
• instruktażu dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych,
• konsultacji dla nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego,
• telefonicznej i e-mailowej informacji o zbiorach,
• wypożyczeń międzybibliotecznych w ramach PBW w Katowicach
i jej filii,
• dostarczania książek osobom niepełnosprawnym.