Warunki zapisu

Warunki zapisu:

• Do biblioteki mogą zapisać się nauczyciele, nauczyciele akademiccy, wychowawcy, studenci, słuchacze szkół pomaturalnych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, osoby prowadzące wszelką działalność oświatowo-wychowawczą mieszkające bądź pracujące/uczące się na terenie województwa śląskiego.
• Zapisu dokonuje się osobiście na podstawie dowodu osobistego  (w przypadku osób niepełnoletnich zobowiązanie podpisuje rodzic /opiekun prawny nieletniego) oraz dokumentu potwierdzającego   zatrudnienie (w przypadku nauczycieli), indeksu bądź legitymacji studenckiej (w przypadku studentów, słuchaczy oraz uczniów).
• Ewentualne odstępstwa od powyższych warunków rozpatruje   kierownik filii.
• Przy zapisie należy wykupić kartę biblioteczną. Opłata za kartę wynosi 5 zł.
• Korzystanie ze zbiorów biblioteki w czytelni jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych bez konieczności zapisu.

Wypożyczenia

• Każdy czytelnik może wypożyczyć maksymalnie 6 książek i 6 egzemplarzy zbiorów multimedialnych na okres 30 dni.
• Za niezwrócenie materiałów bibliotecznych w obowiązującym terminie pobiera się karę pieniężną w wysokości 0,20 zł za 1 egzemplarz za każdy dzień zwłoki.

Regulamin

Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin Udostępniania Zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Pszczynie

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.