Zbiory

Biblioteka posiada w swoich zbiorach książki, czasopisma i inne druki obejmujące:
• literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych
• publikacje metodyczne dla nauczycieli
• programy szkolne
• materiały dotyczące awansu zawodowego nauczycieli
• poradniki dla rodziców i wychowawców
• podręczniki akademickie z różnych dziedzin wiedzy
• publikacje na temat kultury, sztuki, historii i wiedzy o literaturze
• literaturę piękną i dzieła klasyki światowej.

Zbiory specjalne:
• płyty audio CD
• CD-ROM-y
• kasety video