Książki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Zachęcamy do zapoznania się z wykazami książek zakupionymi przez naszą bibliotekę z środków pozyskanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W ramach otrzymanych środków zakupiono literaturę dla dzieci, młodzieży (w tym wybrane lektury) i dorosłych oraz publikacje
z dziedziny pedagogiki, psychologii i wychowania.