Wystawa „Ratujmy Stanicę Kamińskiego”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zwiedzania prezentowanej w naszej bibliotece wystawy „Ratujmy Stanicę Kamińskiego”.
Wystawa została wypożyczona z Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” w Górkach Wielkich i przedstawia działalność ZHP na Śląsku Cieszyńskim w okresie międzywojennym oraz po II wojnie światowej.
Składają się na nią m.in. archiwalne zdjęcia i wycinki prasowe z lat 30 XX wieku. Wystawa przybliża też aktualną sytuację trzech budynków dawnej Centralnej Szkoły Instruktorskiej Harcerstwa Męskiego kierowanej przez Aleksandra Kamińskiego, autora „Kamieni na szaniec”, które obecnie niezagospodarowane, popadają w ruinę.
Ekspozycja powstała dzięki dofinansowaniu z Muzeum Historii Polski w Warszawie i jest częścią projektu objętego Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Składa się z czterech dwustronnych tablic. Towarzyszą jej ulotki informacyjne i bezpłatne egzemplarze publikacji „Aby przypomnieć Zapomniane”.
Wystawę można zwiedzać w bibliotece do 19 grudnia 2014 r.