Powitanie wiosny

W dniach od 18 do 22 marca w naszej bibliotece odbywały się zajęcia związane z nadejściem wiosny. Odwiedziły nas dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola Publicznego nr 21 w Pszczynie
(w sumie 70 osób).

Dzieci miały okazję wziąć udział w różnych grach i zabawach – szukały ukrytych w bibliotece zwiastunów wiosny, wcielały się w rolę bohaterów „Rzepki” Juliana Tuwima, rozwiązywały wiosenne krzyżówki, a z okazji Dnia Wody (22 marca) wzięły udział w ciekawych zajęciach ekologicznych.