Archiwa tagu: wystawa

Tragedia Górnośląska 1945 – wystawa

Serdecznie zapraszamy na wystawę przygotowaną przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach poświęconą współczesnej historii Górnego Śląska. Wystawa opowiada o Tragedii Górnośląskiej.

Sejmik Województwa Śląskiego dla upamiętnienia 70. rocznicy Tragedii Górnośląskiej ogłosił rok 2015 Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945. Pamięć o dramatycznych wydarzeniach, które miały miejsce na tych terenach po wkroczeniu Armii Czerwonej przez wiele lat była skrywana i wymazywana przez władze komunistyczne. Jako Tragedia Górnośląska traktowane są wydarzenia po wkroczeniu na teren Górnego Śląska armii radzieckiej, podczas którego miały miejsce aresztowania, internowania oraz przymusowe wywózki mieszkańców Górnego Śląska do przymusowej pracy na terenie ZSRR. Liczba bezpośrednich ofiar jest bardzo trudna do zweryfikowania, szacunkowo przyjmuje się, że podczas internowania i katorżniczej pracy w kopalniach i zakładach przemysłowych zginęło kilkadziesiąt tysięcy Ślązaków, głównie mężczyzn. Ślązacy na podstawie uzgodnień zawartych w Jałcie uznani zostali za żywe reparacje wojenne. Dla wielu z nich mordercza okazała się już sama podróż na wschód. Upchani w towarowych wagonach, z nikłym dostępem do wody i jedzenia umierali z powodu chorób i wycieczenia jeszcze przed przyjazdem do miejsca swojej kaźni. Zdecydowana większość zakładów, do których trafili Górnoślązacy, była w porównaniu do śląskiego przemysłu niezwykle prymitywna. Duża część wywiezionych osób była wykwalifikowanymi robotnikami, którzy w śląskich kopalniach i hutach obsługiwali maszyny, tymczasem praca w sowieckich zakładach oparta była głównie na pracy fizycznej, bez wykorzystania nowoczesnych – jak na tamte czasy – technologii. Fatalne warunki sanitarne, higieniczne i żywieniowe sprawiały, że w obozach szerzyły się choroby, a sami osadzeni nie mieli siły, aby sprostać wyśrubowanym normom i narzuconym im planom. Praca ponad ludzkie siły i niewystarczające porcje żywieniowe były przyczyną ogromnej śmiertelności. Trudno określić, jak dużo przymusowo wywiezionych Górnoślązaków zmarło. Rodziny wielu z nich nie znają nawet miejsca pochówku swoich mężów i dzieci.

Wystawa „Ratujmy Stanicę Kamińskiego”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zwiedzania prezentowanej w naszej bibliotece wystawy „Ratujmy Stanicę Kamińskiego”.
Wystawa została wypożyczona z Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” w Górkach Wielkich i przedstawia działalność ZHP na Śląsku Cieszyńskim w okresie międzywojennym oraz po II wojnie światowej.
Składają się na nią m.in. archiwalne zdjęcia i wycinki prasowe z lat 30 XX wieku. Wystawa przybliża też aktualną sytuację trzech budynków dawnej Centralnej Szkoły Instruktorskiej Harcerstwa Męskiego kierowanej przez Aleksandra Kamińskiego, autora „Kamieni na szaniec”, które obecnie niezagospodarowane, popadają w ruinę.
Ekspozycja powstała dzięki dofinansowaniu z Muzeum Historii Polski w Warszawie i jest częścią projektu objętego Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Składa się z czterech dwustronnych tablic. Towarzyszą jej ulotki informacyjne i bezpłatne egzemplarze publikacji „Aby przypomnieć Zapomniane”.
Wystawę można zwiedzać w bibliotece do 19 grudnia 2014 r.