Tydzień Bibliotek 8-15 maja 2018

Zapraszamy do udziału w Tygodniu Bibliotek!

Chętnych do udziału w zajęciach dydaktycznych prosimy o kontakt
z biblioteką.