Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. J. Lompy w Katowicach Filii w Pszczynie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Pszczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
pszczyna.pbw.katowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-11

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-03

Strona internetowa pszczyna.pbw.katowice.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików graficznych nie posiada opisu alternatywnego,
  • pliki audiowizualne nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • zawartość części plików pdf może nie być dostępna cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Telefon: +48 32 210 39 50

E-mail: pszczyna@pbw.katowice.pl

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Pszczynie, ul. Ks. bpa B. Bogedaina 24, 43-200 Pszczyna

Siedziba biblioteki mieści się na parterze budynku.

Na przeciwko budynku biblioteki znajduje się ogólnodostępny parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Przestrzeń komunikacyjna pomieszczeń wewnątrz biblioteki jest wolna od barier poziomych (komunikacja pozioma) – korytarze i pomieszczenia na jednym poziomie.

Wejście do budynku zawiera bariery architektoniczne: do pokonania na zewnątrz 3 schodki, wewnątrz 6 schodów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biblioteka nie posiada tłumacza języka migowego.

Aby korzystać ze strony zaakceptuj cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close