O bibliotece

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Pszczynie działa jako część systemu oświaty i służy szeroko rozumianym potrzebom nauki i kształcenia, a tym samym stanowi dla każdego nauczyciela jedno z najważniejszych miejsc w procesie samokształcenia oraz doskonalenia zawodowego.
Zasięg terytorialny działania biblioteki pedagogicznej wyznacza okręg administracyjny województwa śląskiego.