Katalog

Katalog umożliwia przeszukiwanie elektronicznej bazy danych
Filii w Pszczynie oraz innych filii PBW w Katowicach.

Wejście do katalogu

Wszystkie osoby, które chcą uzyskać dostęp do swojego
konta czytelnika prosimy o kontakt z biblioteką.

Zapraszamy również do korzystania z serwisu
IBUK Libra (o kody dostępu zapytaj w bibliotece)

  IBUK Libra – pomoc