Oferta

Zbiory:
Biblioteka posiada w swoich zbiorach książki, czasopisma
i inne druki obejmujące:
• literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych
• publikacje metodyczne dla nauczycieli
• programy szkolne
• materiały dotyczące awansu zawodowego nauczycieli
• poradniki dla rodziców i wychowawców
• podręczniki akademickie z różnych dziedzin wiedzy
• publikacje na temat kultury, sztuki, historii i wiedzy o literaturze
• literaturę piękną dla dorosłych i dzieci oraz dzieła klasyki światowej.

Zbiory specjalne:
• płyty audio CD
• multimedia (CD i DVD)
• kasety video

Biblioteka oferuje usługi w zakresie:
• prowadzenia lekcji bibliotecznych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
• instruktażu dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych,
• konsultacji dla nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego,
• telefonicznej i e-mailowej informacji o zbiorach,
• wypożyczeń międzybibliotecznych w ramach PBW w Katowicach
i jej filii,
• dostarczania książek osobom niepełnosprawnym.

Pracownia komputerowa
Do dyspozycji użytkowników są dwa stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do Internetu, możliwością przeglądania katalogu OPAC PBW w Katowicach Filii w Pszczynie oraz innych bibliotek, skorzystania m.in. z oprogramowania biurowego oraz drukowania materiałów.
Korzystanie ze stanowiska komputerowego w pracowni jest bezpłatne. Użytkownik ponosi jedynie koszty dokonywanych na jego życzenie wydruków.
Warunkiem korzystania ze stanowiska komputerowego w pracowni komputerowej jest wpisanie się Użytkownika do Rejestru korzystania ze stanowisk komputerowych.

Aby korzystać ze strony zaakceptuj cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close