Oferta

Zbiory:
Biblioteka posiada w swoich zbiorach książki, czasopisma
i inne druki obejmujące:
• literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych
• publikacje metodyczne dla nauczycieli
• programy szkolne
• materiały dotyczące awansu zawodowego nauczycieli
• poradniki dla rodziców i wychowawców
• podręczniki akademickie z różnych dziedzin wiedzy
• publikacje na temat kultury, sztuki, historii i wiedzy o literaturze
• literaturę piękną dla dorosłych i dzieci oraz dzieła klasyki światowej.

Zbiory specjalne:
• płyty audio CD
• multimedia (CD i DVD)
• kasety video

Biblioteka oferuje usługi w zakresie:
• prowadzenia lekcji bibliotecznych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
• instruktażu dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych,
• konsultacji dla nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego,
• telefonicznej i e-mailowej informacji o zbiorach,
• wypożyczeń międzybibliotecznych w ramach PBW w Katowicach
i jej filii,
• dostarczania książek osobom niepełnosprawnym.

Pracownia komputerowa
Do dyspozycji użytkowników są dwa stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do Internetu, możliwością przeglądania katalogu OPAC PBW w Katowicach Filii w Pszczynie oraz innych bibliotek, skorzystania m.in. z oprogramowania biurowego oraz drukowania materiałów.
Korzystanie ze stanowiska komputerowego w pracowni jest bezpłatne. Użytkownik ponosi jedynie koszty dokonywanych na jego życzenie wydruków.
Warunkiem korzystania ze stanowiska komputerowego w pracowni komputerowej jest wpisanie się Użytkownika do Rejestru korzystania ze stanowisk komputerowych.