Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Pszczynie beneficjentem NPRCz 2.0

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Pszczynie, informuje, iż po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, została w roku 2023 beneficjentem „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Filia w Pszczynie otrzyma wsparcie w wysokości 3750 zł (w tym 750zł wkład własny) na zakup zbiorów w ramach realizacji Priorytetu 3 NPRCz 2.0 (Kierunek interwencji 3.2. Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych).

Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz literatury pedagogicznej i metodycznej w celu wzbogacenia zbiorów i poszerzenia oferty biblioteki.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3: „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych”.