Spotkanie doradców zawodowych w bibliotece

W czwartek 25 stycznia 2024 r. w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pszczynie odbyło się w naszej
bibliotece spotkanie szkolnych doradców zawodowych z powiatu pszczyńskiego. Głównym tematem spotkania była analiza badania przeprowadzonego wśród uczniów klas ósmych, wskazująca preferencje edukacyjne młodzieży w zakresie wyboru szkoły ponadpodstawowej. Na spotkaniu byli obecni, m.in. pracownicy Starostwa Powiatowego w Pszczynie: p. Damian Cieszewski, wicestarosta oraz p. Krystyna Świerkot-Żmij, naczelnik wydziału oświaty.